NewWave behaalt EcoVadis niveau ‘Silver’

By 5 april 2018blog

Met een CSR score (Corporate Social Responsibility) van 54/100 (“Silver Recognition Level”) in 2018, behoort NewWave tot de top van de 35.000 bedrijven die elk jaar worden beoordeeld door EcoVadis, een platform dat de maatschappelijke prestaties in 150 sectoren en 120 landen evalueert.

De gemiddelde score binnen onze branche van de door deze organisatie beoordeelde bedrijven bedraagt dit jaar 41,9/100. Een mooie eerste waardering waaruit blijkt dat de door NewWave ingeslagen weg de juiste is.

Wat is EcoVadis?

EcoVadis is een onafhankelijk en objectief evaluatieplatform dat tot doel heeft de milieu- en maatschappelijke prestaties van bedrijven te verbeteren. In haar vragen en ratingsysteem houdt EcoVadis rekening met het specifieke karakter van elke sector. Bij elke evaluatie worden acties voorgesteld om de behaalde score te verbeteren.

Niveau “Silver Recognition Level”

Volgens de ratingschaal van EcoVadis betekent het niveau “Silver Recognition Level” dat de strategie van NewWave gebaseerd is op een “gestructureerde aanpak” op het vlak van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gekwantificeerde verbintenissen, concrete acties voor alle uitdagingen, gedetailleerde informatie over de uitvoering van de acties, een juiste rapportering en prestatie-indicatoren.

Bob Duijs, Quality Manager van NewWave Engineering: “We zijn trots dat we tot de top behoren van de bedrijven die wereldwijd door EcoVadis werden beoordeeld, en dat we het niveau “Silver Recognition Level” hebben behaald deze eerste keer. We zullen ons blijven inzetten op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met specifieke aandacht voor diversiteit en biodiversiteit. We zullen blijven investeren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de klimaatverandering te bestrijden.”

 

Deel dit item...